Profesor Henryk Majchrzak posiada wieloletnie doświadczenie w diagnostyce
i leczeniu chirurgicznym chorób mózgu i rdzenia kręgowego, a w szczególności w operacjach:

 • guzów pochodzenia glejowego półkul mózgowych, wyspy, wzgórza, jader podkorowych,
 • guzów wewnątrzkomorowych,
 • guzów zlokalizowanych w tylnej w jamie czaszki: móżdżku, komory IV mózgu, konarów móżdżku,
 • nowotworów wychodzących z opon mózgowo-rdzeniowych-oponiaki,
 • nowotworów pnia mózgu,
 • guzów śródrdzeniowych i zewnątrzrdzeniowych,
 • naczyniowych mózgu w szczególności naczyniaków jamistych, tętniczo-żylnych, tętniaków mózgu,
 • dyskopatii lędźwiowych oraz leczeniu chirurgicznym choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa,
 • neuralgii nerwu trójdzielnego,
 • wad pogranicza czaszkowo-szyjnego.

Praca zawodowa:

Katedra i Oddział Kliniczny Neurochirurgii SUM
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr. 5 im. Świętej Barbary
41-200 Sosnowiec
ul. Plac Medyków 1

Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
Zakład Radiodiagnostyki Obrazowej
44-101 Gliwice
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15

Operacje guzów mózgu po wymapowaniu

 • dróg nerwowych odpowiadających za ruchy kończyn górnych i dolnych,
 • położenia ośrodków mowy: wykonawczego (Brocka)
  i rozumienia mowy (Wernickego),
 • drogi wzrokowej.

Operacje te są wykonywane z wykorzystaniem systemu neuronawigacji.
Zastosowanie tej metody leczenia ogranicza inwalidztwo pooperacyjne.

Operacje guzów śródrdzeniowych

Operacje guzów śródrdzeniowych są wykonywane zawsze z wykorzystaniem ruchowych potencjałów wywołanych (MEP) oraz tzw. D-Wave co ogranicza możliwość wystąpienia po zabiegu porażeń lub niedowładów kończyn górnych i dolnych.
Wymapowanie dróg istoty białej mózgu i rdzenia kręgowego odbywa się w Zakładzie Radiodiagnostyki Centrum Onkologii w Gliwicach.

Prof. dr hab. Henryk Majchrzak wykonał samodzielnie kilka tysięcy zabiegów neurochirurgicznych, jest autorem ponad 130 publikacji naukowych w renomowanych czasopismach naukowych w Kraju i Zagranicą.

Kontakt

Prof. dr hab. n. med. Henryk Majchrzak

Klinika 2000
40-851 Katowice, ul. Żelazna 1
Rejestracja pod nr. telefonu: 32 359 09 99 oraz 32 359 09 98
Profesor przyjmuje w czwartki od godz. 15:00 do godz. 21:00

e-mail: kontakt@henrykmajchrzak.pl
strona www: www.henrykmajchrzak.pl