Profesor Henryk Majchrzak posiada wieloletnie doświadczenie w diagnostyce
i leczeniu chirurgicznym chorób mózgu i rdzenia kręgowego, a w szczególności w operacjach:

 • glejaków półkul mózgowych,
 • guzów zlokalizowanych w półkulach i konarach móżdżku,
 • nowotworów pnia mózgu,
 • guzów wyspy i jader podkorowych,
 • guzów wzgórza,
 • nowotworów komór mózgowych,
 • leczeniu chirurgicznym oponiaków mózgu,
 • chirurgii naczyniaków jamistych pnia mózgu i półkul mózgowych,
 • leczeniu chirurgicznym naczyniaków tętniczo-żylnych (AVM),
 • guzów śródrdzeniowych i zewnątrzrdzeniowych,
 • leczeniu chirurgicznym neuralgii nerwu trójdzielnego.

Praca zawodowa:

Katedra i Oddział Kliniczny Neurochirurgii SUM
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr. 5 im. Świętej Barbary
41-200 Sosnowiec
ul. Plac Medyków 1

Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
Zakład Radiodiagnostyki Obrazowej
44-101 Gliwice
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15

Operacje guzów mózgu po wymapowaniu

 • dróg nerwowych odpowiadających za ruchy kończyn górnych i dolnych,
 • położenia ośrodków mowy: wykonawczego (Brocka)
  i rozumienia mowy (Wernickego),
 • drogi wzrokowej.

Operacje te są wykonywane z wykorzystaniem systemu neuronawigacji.
Zastosowanie tej metody leczenia ogranicza inwalidztwo pooperacyjne.

Operacje guzów śródrdzeniowych

Operacje guzów śródrdzeniowych są wykonywane zawsze z wykorzystaniem ruchowych potencjałów wywołanych (MEP) oraz tzw. D-Wave co ogranicza możliwość wystąpienia po zabiegu porażeń lub niedowładów kończyn górnych i dolnych.
Wymapowanie dróg istoty białej mózgu i rdzenia kręgowego odbywa się w Zakładzie Radiodiagnostyki Centrum Onkologii w Gliwicach.

Prof. dr hab. Henryk Majchrzak wykonał samodzielnie kilka tysięcy zabiegów neurochirurgicznych, jest autorem ponad 130 publikacji naukowych w renomowanych czasopismach naukowych w Kraju i Zagranicą.

Kontakt

Prof. dr hab. n. med. Henryk Majchrzak

Centrum Medyczne SENSEMED
41-500 Chorzów, ul. Katowicka 21
Rejestracja pod nr. telefonu: +48 797 021 021
Profesor przyjmuje w czwartki od godz. 13:00 do godz. 19:00

e-mail: sensemed@sensemed.pl
strona www: henrykmajchrzak.pl